Träna för Vigdis Matthíasdóttir på Navåsen!

 

Sommarens datum 2019

Onsdag 12/6

Onsdag 10/7

 

Kontakta Carina Dahlvid för anmälan eller gå in på Facebookgruppen "Lektioner för Vigdis Matthíasdóttir på Navåsen"