Träna för Vigdis Matthíasdóttir på Navåsen!

 

Höstens datum 2019

Onsdag 20/11

Eventuellt onsdagen 18/12

 

Kontakta Carina Dahlvid för anmälan eller gå in på Facebookgruppen "Lektioner för Vigdis Matthíasdóttir på Navåsen"