Här hittar du kontaktuppgifter till företagare som har utbildning inom rubrikerna till vänster som antingen är medlemmar i Jór eller som rekommenderats av Jórmedlemmar.