Utbildad Equiopat      Elin Vidberg         0760-161727   

för Islandshäst                                    Älvsered