Kontakt Styrelsen                                          (jor-islandsforening@hotmail.com)

Ordförande

Jenny Kaspersson jallap@live.se

070-328 04  35


Vice ordförande

Claes Dahlvid

claes@dahlvid.se

0708-54 88 45


Sekreterare

Emma Jakobsson

 

073-822 81 68


Kassör

Susanne Claesson

alback12@hotmail.com

0703-58 81 94


Ledamot

Anna Hassel anna.hassel@hotmail.com

0721-65 98 88


Ledamot

Lisette Johnsson johnssonlisette@live.se

0728787838


Webmaster/Suppleant

Matilda Krusén

matilda.krusen@gmail.com

0704-38 20 60Kontakt distrikt Västra Götalands islandshästförbund:

Jenny Kasperssson                                 

jallap@live.se                                        

070 328 04 35