Medlemsinformation

Adressändring

Har du bytt adress? Glöm då inte att ändra detta på IdrottOnline! Har du glömt inloggningsuppgifter? Meddela Katharina Halovanic eller Helena Öhlin.

Kurser i Jórs regi

Eftersom det ibland kan vara svårt att få kurser fulltecknade, kommer även icke Jórmedlemmar att kunna deltaga. Detta gör det möjligt för oss att kunna ge ett utbud av kurser utan att därför behöva gå med förlust. 
Men alla Jór medlemmar har förtur i två veckor att anmäla sig, därefter kommer vi även att ta emot anmälningar utifrån. Vidare kommer vi också att endast ta emot personliga anmälningar och avbokningar. 
Alla ni medlemmar som inte har egna hästar. Vi vill gärna att ni också är med på våra kurser och aktiviteter, det går nästan alltid att ordna så att ni kan vara med och lyssna och diskutera. Ibland kan det även gå att ordna hästar som ni kan hyra, hör av er till den som håller i aktiviteten om du är intresserad, tveka inte utan ring!!! Hästintresse är det som håller ihop klubben, och att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras, är ju det bästa som finns.

Information om SISU

SISU ansvarig i klubben är Sophie Jernberg

För mer info gå in på SISU:s hemsida: Sisu distrikt Västra Götaland

 

Jór Islandshästförenings regelverk för hedersmedlemmar!

 Medlem som under ett flertal år i regel ej understigande 10 år- i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga varit verksam för föreningen på ett betydande sätt. Det kan även vara en medlem som på annat sätt genom aktivt stöd och genom upprepade eller unika, betydelsefulla tjänster bidragit till föreningens utveckling.   Nominering till hedersmedlem sker en gång per år och det är föreningens medlemmar som nominerar och en Förtjänstkommitté som utser en hedersmedlem per år.   Förtjänstkommittén väljs på årsmötet och gratifikationen delas också ut på årsmötet.   Förslag till hedersmedlem sänds till Förtjänstkommittén och ska inkludera meritförteckning och motivering. Behandling av inkomna förslag ska i alla instanser behandlas konfidentiellt och endast beslut ska protokollföras.   Förslag till beslut av hedersmedlem tas fram av Förtjänstkommittén för beslut i styrelsen. Utöver förslaget ska även förslag som avvisats av Förtjänstkommittén med motivering tillställas styrelsen. Styrelsens beslut ska vara enhälligt.   Utmärkelsen Hedersmedlem bör utdelas spar

samt så att det alltid ska behålla sin karaktär av särskild och eftersträvansvärd utmärkelse