Medlemskap

Vill du bli medlem i Jór?

 

Gå då in på Jórs sida på Idrott Online

 https://idrottonline.se/jorislandshastforening-islandshast/medlemsansokan?fbclid=IwAR0iv2eE3IrZ5KI1vn9NdVsmHAwajJYdejEj5y-FnEvHBzfcZBl3ANAC-To

 

2022 års medlemsavgifter: 
Senior 600 kr (vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår)
Junior 305 kr (ungdom tom man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår)
Familj 700 kr (gäller medlemmar som är folkbokförda på samma adress, summan betalas per familj oavsett hur många familjemedlemmar)
Stödmedlem 150 kr (person som är huvudmedlem i annan lokalförening i SIF)

 

Medlemsavgifter betalas in till Jor Islandshästförening BG: 162-8882