Medlemskap

Vill du bli medlem i Jór? Gå då in på Jórs sida på Idrott Online www.idrottonline.se/jorislandshastforening-islandshast/.

 

2018 års medlemsavgifter: 
Senior 505 kr (vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår)
Junior 305 kr (ungdom tom man fyller 18 år, tidningen Islandshästen ingår)
Familj 655 kr (gäller medlemmar som är folkbokförda på samma adress, summan betalas per familj oavsett hur många familjemedlemmar)
Stödmedlem 120 kr (person som är huvudmedlem i annan lokalförening i SIF)