Stina Westberg Nyström- ansvarig för

  • Lägga ut tävlingar
  • Anmälningar/strykningar
  • Startlistor

Emelie Olsson- ansvarig för

  • Funktionärer 

Hanna Bratås- ansvarig för 

  • Domare

 

 Kontakta oss: 

jor.tavling@gmail.com