Aktiviteter

Alla aktiviteter som sker i Jórs regi kan rapporteras till Sisu. Sisu kan hjälpa till med vissa medel om föreningen skulle behöva något speciellt.