Jórs värdegrund

 

 

        I Jór lyfter vi särskilt fram följande:

 

  • Allas lika värde

 

  • Gemenskap - Vi hälsar och pratar med                             varandra.

 

  • Ödmjukhet -  Alla har någon kompetens,                         och vi förutsätter att alla                             gör så gott de kan

 

  • Öppenhet    -  Vi vågar säga vad vi tycker.

 

  • Vi är empatiska och respektfulla mot alla, både människor och djur

 

Värdegrunden ska vara den röda tråden i styrelsens och utskottens samarbete och i kommunikationen med alla.

 

 

Jórs målsättning

 

 

Det är viktigt att vi har roligt med varandra, att vi beter oss respektfullt mot djur, och att vi är en förening för alla!

 

        Under året vill föreningen kunna erbjuda:

 

  • Tävlingsverksamhet
  • Ungdomsverksamhet
  • Kurser och föreläsningar inom flera olika inriktningar och ämnen inom Islandshäst
  • Aktiviteter såsom: Långritter, övningar inom Trec mm.
  • Information om avel av Islandshäst

 

 

 

Jórs Islandshästförening följer givetvis även SIFs visioner och värdegrund!