Övergripande målsättning för verksamhetsåret 2019  

 

Det är viktigt att vi har roligt med varandra, beter oss respektfullt mot människor och djur och att vi är en förening för alla. Under året vill vi verka för att föreningen erbjuder aktiviteter inom områdena:  

 

•      Tävlingsverksamhet

•      Ungdomsverksamhet

•      Kurser och föreläsningar inom flera olika inriktningar och ämnen

•      Fritidsaktiviteter såsom långritt, övningar inom trec och andra liknade aktiviteter.

•      Avel